Kontaktujte nás

Vždy dodáme okrem dohodnutého výsledku i pridanú hodnotu navyše.

Vytvárame profesionálny vzťah a integritu k Vášmu produktu a k Vašej spoločnosti.
Kontaktujte nás

Referencie

So spoločnosťou Profipharma sme spolupracovali v rokoch 2015 a 2016.

Z nášho portfólia sme jej zverili tri produkty v rôznych fázach životného cyklu:

  •  Produkt po strate exkluzivity po príchode agresívneho a nie veľmi eticky sa správajúceho generika
  •  Originálny produkt získaný akvizíciou a v predchádzajúcom období podporovaný inou spoločnosťou
  • V minulosti etablovaný originálny brand prechodne neprítomný na trhu, kde bolo treba uskutočniť jeho úplný relaunch

Spoločnosť  Profipharma sa úspešne vysporiadala so všetkými tromi typmi manažovania produktov  a postupne si vybudovala dôležité miesto vo všetkých troch relevantných terapeutických oblastiach. Z pohľadu celkových predajov dosiahla dvojciferné medziročné nárasty. Z hľadiska cieľových skupín pracovala s lekármi prvého kontaktu aj špecialistami a bola aktívna a úspešná aj v lekárňach.

Našu spoluprácu hodnotíme ako korektnú, vysoko profesionálnu a pre našu spoločnosť prospešnú. Spoločnosť Profipharma by som definoval ako vysoko profesionálnu, dôkladne zorientovanú v terapeutickom segmente, v ktorom pracuje. Profipharma disponuje  reprezentantmi a manažérmi orientovanými na výsledok a to predovšetkým, na svojho klienta.

MUDr. Jozef Hlavenka, MBA, General manager SK & CZ, MEDA Pharma

Spolupráca s p. Anteckým a jeho úžasným tímom medicínskych reprezentantov v rokoch 2012 – 2013, bola jednou z najlepších s akou som sa počas mojej praxe lekára stretla. Iniciatíva, nasadenie a ochota pracovať v hlavne v prospech lekárov a pacientov bola úžasná. Hľadanie možností, ako sa veci dajú robiť, prezentácia výsledkov štúdie a reálnych kazuistík pacientov, dôvera v prácu lekára, prezentácia faktov, odbornosť tímu a vždy úsmev a ľudský prístup sú hodnoty, ktoré potrebuje naše zdravotníctvo a takýto prístup očakávam od všetkých farmaceutických spoločností.

Doc. MUDr. Jana Sirotiaková, PhD., Primár interné odd., NsP Levice

Ak má niekto recept na úspešné riadenie tímov medicínskych reprezentantov a sľúbi, že doručí výsledok na ktorom sa dohodnete, som na základe aj vlastných skúseností presvedčený, že je to Profipharma. Mal som osobne možnosť spolupracovať 3 roky a využíval som služby pri riadení nášho interného tímu ako i externého tímu reprezentantov. To čo vnímam ako výnimočné, je ich schopnosť namotivovať ľudí ( reprezentantov, manažérov, lekárov, obchodných partnerov ) k spolupráci. To že ľudia zrazu chcú a vedia pracovať , usmievajú sa, sú iniciatívny a vedia sa aj spolu zabávať. Recept Profipharma, tak ako ho ja vnímam je zdanlivo jednoduchý – efektívna tímová práca a motivovaný jednotlivec tímu.  A to čo naozaj vedia je riadiť a motivovať k úspechu, dodať dohodnutý výsledok a pridať vždy niečo navyše ako službu pre Vás.  A to je na na nich výnimočné.