admin_profipharma

About admin_profipharma

This author has not yet filled in any details.
So far admin_profipharma has created 4 blog entries.

Enkulturácia

Enkulturácia je proces, prostredníctvom ktorého si človek osvojuje počas svojho života kultúru danej spoločnosti, formuje sa ako sociálna bytosť, teda začleňuje sa do spoločnosti. Človek nadobúda určité kompetencie v kultúre svojej spoločnosti prostredníctvom naučeného správania, získavania znalostí a zručností. Enkulturácia prebieha za účasti rôznych sociálnych a kultúrnych inštitúcií, medzi ktorými majú významné postavenie kultúrne pamäťové inštitúcie. Je teda procesom, ktorým človek vrastá do určitej kultúry, ktorý [...]

By | september 1st, 2014|Nezaradené|Komentáre vypnuté na Enkulturácia

Tréning schopností

réning (v oblasti vzdelávania) je nespresným výrazom pre výcvik v oblasti vzdelávania dospelých (andragogika), ktorý vznikol doslovným prevzatím anglického výrazu training. Používa sa v rámci vzdelávania vo firmách ako (podnikové) školenie alebo podnikové vzdelávanie často nesprávne, pretože tréning ako taký samotné vzdelávanie pracovníkov nenahradí. (Podnikový) výcvik je výstižnejšie označenie, pretože je to príprava pracovníkov na akúkoľvek činnosť, zdokonalenie výkonu pracovníka, osobnostný rozvoj pracovníka. Pri tréningu [...]

By | september 1st, 2014|Nezaradené|Komentáre vypnuté na Tréning schopností

Hospodársky rast

Hospodársky rast alebo ekonomický rast alebo rast je: a) v užšom zmysle (najmä v teórii ekonomického rastu): dlhodobejšia, trvalejšia zmena (vzostup) životnej úrovne štátu (či vymedzeného územia) v čase b) v širšom zmysle (najmä v praxi, ale aj teórii): akákoľvek zmena (vzostup) životnej úrovne štátu (či vymedzeného územia) v čase V obidvoch prípadoch sa rast najčastejšie meria ako zmena hospodárskej [...]

By | september 1st, 2014|Nezaradené|Komentáre vypnuté na Hospodársky rast

Vzdelávanie

Vzdelávanie alebo edukácia je procesuálna stránka pedagogického procesu. Podrobnejšie definície znejú: proces cieľavedomého uvedomelého sprostredkovania a aktívneho utvárania a osvojovania si vedeckých a technických vedomostí, intelektuálnych a praktických skúseností, utváranie morálnych rysov, osobitých záujmov a postojov. Je procesom utvárania osobnosti, individualizácie spoločenského vedomia, teda súčasťou socializácie. proces všestrannej humanizácie a kultivácie človeka zahrňujúci procesy ako je socializácia, enkulturácia a personalizácia, kde je zahrnutý široký [...]

By | september 1st, 2014|Základné informácie, Základné informácie, Základné informácie, Základné informácie|Komentáre vypnuté na Vzdelávanie