Development

Sme na trhu od roku 1996 a preukázateľne s vynikajúcimi výsledkami rozvíjame obchodné tímy vrátane manažérskych pozícii.

Nie sme jednotlivec, ktorý rozumie všetkému a trénuje všetko a všetkých.  Sme partnerská skupina ľudí a firiem,  ktorej cieľom je poskytovať  profesionálne a komplexné služby pre trvalý rozvoj ľudí a obchodu.

Sme špecialisti v jednotlivých oblastiach rozvoja vedomostí, zručností, schopností a ľudského potenciálu

Dôležitou pridanou hodnotou každého rozvojového programu je WIN- WIN  efekt  = spokojný  zákazník – firma – účastník programu.

Výsledkom, výstupom každého nášho programu je motivácia k zmene, poznanie čo chcem urobiť , prečo to chcem urobiť a čo mi to prinesie .

Pripravíme program na mieru, na základe Vašich požiadaviek.

Pomôžeme Vám zostaviť  a zrealizovať tréning tak, aby bol pre vás merateľným prínosom do praxe z pohľadu výstupu.

( zamestnanec, firma, zákazník )

Definujeme  spoločne očakávaný výstup rozvojovej aktivity a merateľné kritéria pre skupinu a jednotlivca.

Náš program sa zameriava na praktický nácvik, rozvoj zručností a schopností. ( 80 % času je venovaných praktickým cvičeniam, prezentáciám, nácviku zručností a rozvoju schopností )

Nastavíme follow-up activity ( on the job / off the job ).

Ak potrebujete naštartovať Váš tím k lepším výsledkom , identifikovať  čo brzdí  jeho výkon a aké sú možné „motivačné faktory“  kontaktujte nás.  ( garantujeme Vašu spokojnosť )

Ak nesplníme úlohu = naša služba Vás nebude nič stáť  = nefakturujeme = 100 % profesionalita + 100 %  garancia a istota spokojnosti

Zameriavame sa na :

 • motiváciu a využitie potenciálu jednotlivca a tímu
 • rozvoj zručností a rozvoj schopností
 • „on the job“  a „off the job“  tréning
 • koučing
 • mentoring
 • semináre a workshopy k aktuálnym témam
 • riešenie praktických ( modelových ) situácií
 • kreatívne tréningy na posilnenie firemných hodnôt
 • motivačné tréningy a programy
 • výkonový management v praxi
 • návrh a popis  kompetenčného modelu pre jednotlivé pracovné pozície
 • riadený výberový proces na základe zadania a definovaných schopností

Príklad realizovaných programov, tréningov, workshopov :

Profireps Academy  

rozvojový program ( tréning + workshop zameraný na rozvoj Selling skills and competency )

 • predajné zručnosti
 • komunikačné a prezentačné zručnosti
 • budovanie vzťahov
 • jednanie a vyjednávanie
 • jednanie s obtiažnym zákazníkom a typológia zákazníka
 • teritoriálny management
 • vedenie a riadenie návštevy, kongresu, round table

a rozvoj schopností / kompetencií

 • orientácia na dosahovanie cieľov
 • efektívna komunikácia
 • budovanie vplyvu
 • analytické schopnosti
 • kreatívne myslenie

ďalšie realizované rozvojové programy

 • Leadership program

 • Competency based interview

 • Performance management

 • Integrity a loyalty ( product, company,  customer )

 • Performance and motivation

 • Negotiation in practice

 • MBTI  typology

 • Leading meeting

 • Coaching others

 • Communication and influence

 • Business communication

 • Effective Roundtable

 • Technique of asking questions

 • SPIN technique

 • CHVU technique

 • Territory management

Témy realizovaných workshopov v roku 2014 :

 • Čo znamená etická podpora predaja v praxi ?
 • Ako správne komunikovať s lekárom o pacientoch ?
 • Etická firma – reprezentant a neetický „obchodný partner“
 • Etický marketing a produktový management