Hodnoty

Dôvera

Dôvera a spoľahlivosť, ako základ úspechu.Vieme a chceme si ju získať a udržať – včera, dnes aj zajtra.

Integrita

Naše slová a činu sú v súlade. Budujeme integritu k Vašej firme, produktu ako i Vašim obchodným partnerom.

Etika

Sme presvedčení, že má význam dodržiavať štandardy a hodnoty, robiť svoju prácu poctivo a ísť iným príkladom.

Stabilný team

Sme hrdí na nás a náš tím ľudí, skúsených špecialistov, ktorí s nami dlhodobo pracujú s nadšením a úsmevom.

Skúsenosti

Môžeme preukázať naše vedomosti, zručnosti, skúsenosti = pracovné schopnosti, na konkrétnych výsledkoch.

Vzťahy

Budujeme obchodno-partnerské vzťahy od roku 1995. Preto sme schopní ponúknuť komplexné služby pri podpore predaja.

Našim cieľom je

Stať sa partnerom „prvej voľby“ pre všetky obchodné spoločnosti pri predaji / podpore predaja  produktov a služieb.

Byť lídrom na trhu v poskytovaní služieb riadenia, vedenia a motivácie obchodných tímov Outsourcing obchodných tímov  / riadenie a rozvoj interných a externých obchodných tímov.

Sme spoľahlivá spoločnosť zameraná na poskytovanie profesionálnych služieb. Riadime sa našimi hodnotami a plníme čestne ciele našich obchodných partnerov. Preukazujeme integritu k Vašej firme, ľuďom a produktu ako i Vašim obchodným partnerom.

Komunikujeme fakty a uvádzame úprimne skutočnosti, o ktorých sme presvedčení, že pomôžu aj Vám. Sme ambasádorom inovatívnych postupov, odhodlaní a vytrvalí  vyriešiť úlohu, zadanie a doručiť Vám dohodnutý výsledok spolupráce.

Záleží nám na dôvere pri budovaní a rozvoji profesionálnych obchodno – partnerských vzťahov.

Hodnoty

P – profesional

R – responsible, reliable

O – objectives

F – focus, fair

I – inovation, integrity

P – pasionate

H – honesty

– acceptable

R – relationship

M – meekness

A – ambasador