Portál  Elektronické vzdelávanie lekárov a lekárnikov,  www.EVLL.sk

Na základe skúseností a požiadaviek našich partnerov a lekárov, lekárnikov sme pripravili portál, ktorého cieľom je publikovať informácie, skúsenosti, štúdie, prezentácie a kazuistiky, ako podporu vzdelávania lekárov a lekárnikov. Elektronický systém vzdelávania je súčasťou kreditácie.

o-nás-1

Vstup na portál

Projekt pre obchodných a medicínskych reprezentantov,  www.PROFIREPS.sk 

Cieľom projektu je poskytnúť priestor pre individuálny rozvoj, motiváciu, poradenstvo pri predaji a podpore predaja.  Publikovať nové trendy personálneho rozvoja zameraného na profesionálne správanie.

o-nás-3

Vstup na stránku

Semináre, workshopy, kongresy,  www.PROFIPHARMA.sk 

Organizujeme a moderujeme odborné podujatia zamerané na diskusiu k aktuálnym témam v „pharma businesse“ za účasti širokého spektra  firiem, odbornej verejnosti, združení a politických špičiek. Cieľom je poskytnúť priestor na hľadanie riešení aktuálnych problémov.

o-nás-2

 

Vstup na stránku