Referencie

Spolupráca s p. Anteckým a jeho úžasným tímom medicínskych reprezentantov v rokoch 2012 – 2013, bola jednou z najlepších, s akou som sa počas mojej praxe lekára stretla. Iniciatíva, nasadenie a ochota pracovať v hlavne v prospech lekárov a pacientov bola úžasná. Hľadanie možností, ako sa veci dajú robiť, prezentácia výsledkov štúdie a reálnych kazuistík pacientov, dôvera v prácu lekára, prezentácia faktov, odbornosť tímu a vždy úsmev a ľudský prístup sú hodnoty, ktoré potrebuje naše zdravotníctvo a takýto prístup očakávam od všetkých farmaceutických spoločností.
Doc. MUDr. Jana Sirotiaková, PhD., Primár interné odd., NsP Levice
Ak má niekto recept na úspešné riadenie tímov medicínskych reprezentantov a sľúbi, že doručí výsledok na ktorom sa dohodnete, som na základe aj vlastných skúseností presvedčený, že je to Profipharma. Mal som osobne možnosť spolupracovať s Vladom Anteckým 3 roky a využíval som služby pri riadení nášho interného tímu ako i externého tímu reprezentantov. To čo vnímam ako výnimočné, je jeho schopnosť namotivovať ľudí ( reprezentantov, manažérov, lekárov, obchodných partnerov ) k spolupráci. To že ľudia zrazu chcú a vedia pracovať , usmievajú sa, sú iniciatívny a vedia sa aj spolu zabávať. Recept Profipharma, tak ako ho ja vnímam je zdanlivo jednoduchý – efektívna tímová práca a motivovaný jednotlivec tímu.  A to čo naozaj vedia je riadiť a motivovať k úspechu, dodať dohodnutý výsledok a pridať vždy niečo navyše ako službu pre Vás.  A to je na na nich výnimočné.
Vynikajúci management, profesionálny a odborne zdatný tím medicínskych reprezentantov, tak vnímam spoločnosť Profipharma. Je radosť z pohľadu lekára vidieť ľudí, ktorým záleží na poctivom prístupe, spolupráci s lekárom, odborných informáciách a pravdivom informovaní o liekoch, ktoré zastupujú.  Je zriedkavé ak sa lekár a reprezentant dokážu rozprávať o nežiadúcich účinkoch na odbornej úrovni. Rada by som tiež ocenila a vyzdvihla vysokú odbornú úroveň seminárov, organizovaných práve týmto tímov ľudí, pre nás gastroenterológov po celom Slovensku. .
MUDr. Margita Lábska, Gastroenterológ
Perfektný prístup medicínskych reprezentantov, odborne i ľudsky vedená spolupráca s cieľom pomôcť mne ( nám lekárom ), naozaj liečiť pacienta. Oceňujem taktiež kvalitu dodávaných informácii. Len tak ďalej robíte to správne .
MUDr. Stanislav Stančík, Praktický lekár pre dospelých, poliklinika ŽILPO
 Profesionálna spolupráca s tímom Profipharma, mal som možnosť s nimi spolupracovať na projektoch vzdelávania medicínskych reprezentantov, ako i príprave a prezentácii materiálov pre odbornú verejnosť. Som rád, že sa Profipharma dokáže venovať aj oblastiam medicíny, ktoré sú pre iné spoločnosti nezaujímavé, ale pre pacienta s pohľadu informovanosti a prevencie veľmi dôležité. Ďakujem a teším sa na ďalšiu spoluprácu.
MUDr. Jaroslav Tabaček, Všeobecné lekárstvo

So spoločnosťou Profipharma sme spolupracovali v rokoch 2015 a 2016.

Z nášho portfólia sme jej zverili tri produkty v rôznych fázach životného cyklu:

  •  Produkt po strate exkluzivity po príchode agresívneho a nie veľmi eticky sa správajúceho generika
  •  Originálny produkt získaný akvizíciou a v predchádzajúcom období podporovaný inou spoločnosťou
  • V minulosti etablovaný originálny brand prechodne neprítomný na trhu, kde bolo treba uskutočniť jeho úplný relaunch

Spoločnosť  Profipharma sa úspešne vysporiadala so všetkými tromi typmi manažovania produktov  a postupne si vybudovala dôležité miesto vo všetkých troch relevantných terapeutických oblastiach. Z pohľadu celkových predajov dosiahla dvojciferné medziročné nárasty. Z hľadiska cieľových skupín pracovala s lekármi prvého kontaktu aj špecialistami a bola aktívna a úspešná aj v lekárňach.

Našu spoluprácu hodnotíme ako korektnú, vysoko profesionálnu a pre našu spoločnosť prospešnú. Spoločnosť Profipharma by som definoval ako vysoko profesionálnu, dôkladne zorientovanú v terapeutickom segmente, v ktorom pracuje. Profipharma disponuje  reprezentantmi a manažérmi orientovanými na výsledok a to predovšetkým, na svojho klienta.

MUDr. Jozef Hlavenka, MBA, General manager SK & CZ, MEDA Pharma